ბედი როგორ მივიღოთ აღმავალი ენერგია


პასუხი 1:

აღმავალი ენერგია გამოიყენება 1 წლის ლეგენდარული იარაღის განახლებისთვის, კერძოდ (როგორც მახსოვს) იარაღი მინის სარდაფიდან. შეგიძლიათ ის შეცვალოთ დინამიკთან ასცედენტიანი ნატეხების მისაღებად (იყენებენ ჯავშნის განახლებას მინის სარდაფიდან), მაგრამ ამის გარდა, მას აღარ აქვს დიდი გამოყენება.


პასუხი 2:

Ascendant Energy გამოიყენება 1 წლის დედოფლის რისხვის შეიარაღების ასამაღლებლად 1 წლის განმავლობაში თავდასხმის მაქსიმალურ მნიშვნელობამდე.

ყველა 'განახლების დაზიანების' კვანძი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იარაღის პერკის ბადეზე ასევე უნდა იყოს განბლოკილი, რომ ამ მნიშვნელობას მიაღწიოს.