როგორ შევიდეთ ვებგვერდზე


პასუხი 1:

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ საიტის მფლობელისგან… ამასთანავე შეიძლება ღვიძლიც ითხოვოთ.

სანამ არ იმუშავებთ ამ კომპანიაში, თქვენ ვერ შეძლებთ მის მიღებას, თუ არ გატეხავთ მას, არ მოიპარავთ მას ან რაიმე სხვა უკანონო ქმედებას, უკეთესად გააუმჯობესებთ კოდირების უნარს, რომ გააკეთოთ მსგავსი ან უკეთესი ბონდის კოდი.