როგორ ვიპოვოთ სხივის საკუთარი წონა


პასუხი 1:

თუ ეს არის ფოლადის სხივი, იხილეთ ფოლადის ცხრილის წიგნი, სადაც შეგიძლიათ გაიგოთ განყოფილების წონის ზომა სხივისთვის

თუ ეს არის RCC, გაამრავლეთ სიგანე და სიღრმე, რომ მიიღოთ ფართობი კვ.მ.

შემდეგ ბეტონის თვითწონა ერთ მეტრზე = განივი მონაკვეთის ფართობი x 1x 2400 =. თქვენი პასუხი იქნება კგ-ზე მეტრზე


პასუხი 2:

თვითწონა / მ = მოცულობა / მ x სიმკვრივე

= სხივის სიგანე mx სიღრმეში სხივი mx 1 მ x სიმკვრივეში (25 კნ / მ 3 RCC სხივისთვის)