როგორ გავაკეთოთ მძღოლის კლასი java- ში


პასუხი 1:

ობიექტის კლასი იმყოფება java.langpackage- ში. ჯავის ყველა კლასი პირდაპირ ან ირიბად გამომდინარეობს ობიექტის კლასიდან. თუ კლასი არ ავრცელებს სხვა კლასს, ეს არის ბავშვის პირდაპირი ობიექტი და თუ ვრცელდება სხვა კლასზე, ის არაპირდაპირი გზით არის მიღებული. ამიტომ ობიექტის კლასის მეთოდები ხელმისაწვდომია ჯავის ყველა კლასისთვის. აქედან გამომდინარე, ობიექტის კლასი მოქმედებს, როგორც მემკვიდრეობის იერარქიის ფესვი, ნებისმიერ Java პროგრამაში.