რა განსხვავებაა ფიზიკაში სწორ ხაზსა და მრუდს შორის?


პასუხი 1:

მრუდი არის სწორი ხაზი დამახინჯებულ სივრცე-დროში. გარკვეულ ძალას დასჭირდება, რომ ის სწორად შეინარჩუნოს. ვფიქრობ, მრუდს, რომელზეც თქვენ მოიხსენიებთ, არ აქვს აჩქარება, ამიტომ არავითარი ძალა არ გამოიყენება, ის არ არის ჩქარებული სწორი ხაზით, რომელიც მოითხოვს ძალას. იქნებ არ არსებობს სწორი ხაზი. უკაცრავად, თუ არასწორად მესმოდა კითხვა.