არსებობს ენობრივი განსხვავება "შეუზღუდავ" და "შეუზღუდავ" შორის?


პასუხი 1:

ძალიან დახვეწილი განსხვავებაა. შეუზღუდავი არის პირიქით შეზღუდული. უსაზღვროა საზღვრის საპირისპირო. შეუზღუდავი ნიშნავს, რომ არავის აქვს დაწესებული ლიმიტი, მაგრამ ვიღაცას შეუძლია დაწესოს ზღვარი. მაგალითად, თუ თქვენი სატელეფონო კომპანია მოგცემთ ულიმიტო წუთს, მათ მაინც შეუძლიათ ლიმიტის დაწესება. თუმცა, კითხვაზე, თუ რამდენი რიცხვია სამყაროში, შეგიძლიათ თქვათ "უსაზღვრო".


პასუხი 2:

დიახ, არსებობს განსხვავება:

უსაზღვრო ნიშნავს, რომ მას ბუნებით არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. მაგალითად, სამყარო უსაზღვროა. იგი ასევე გამოიყენება ისეთი საგნებისათვის, რომლებსაც სავარაუდოდ აქვთ შეზღუდვები, მაგრამ ძნელია განსაზღვროთ. მას ხშირად იყენებენ პოეტურად. მაგალითად, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მათი სიყვარული უსაზღვროა.

შეუზღუდავი ნიშნავს, რომ არ არსებობს შეზღუდვები, მაგრამ ამის გაკეთება შეიძლება. მაგალითად, მე მაქვს შეუზღუდავი ფართოზოლოვანი ქსელი, მაგრამ მე შემეძლო ნაკლები თანხის გადახდა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქსელის მიღება, და პრაქტიკაში, ფართოზოლოვანი სიჩქარე ხშირად შემოიფარგლება პიკს ჯერ „სამართლიანი გამოყენების“ მითითებების გამო. Broadband შეუზღუდავია, მაგრამ არა შეუზღუდავი.

ბრიტანულ ინგლისურ ენაზე, შეუზღუდავი კომპანია არის კომპანია აქციონერთა მონაწილეობით, რომლებიც ყველა ერთნაირად არიან პასუხისმგებლები კომპანიის დავალიანებებისთვის. რა არის შეუზღუდავი კომპანია? - უშუალოდ ინფორმირება


პასუხი 3:

უსაზღვრო - არ შეიძლება შედიოდეს ის, რაც არ აქვს საზღვრებს, ზედა საზღვრებს ან მთავრდება. უსაზღვრო ტერმინს აქვს ასოციაცია იდეებთან, თეორიებთან, ან გეგმასთან, და არსებობს მრავალი მიდგომა, მიზანი და დასკვნა, რომელიც საპატივცემულოა.

შეუზღუდავი - უფრო ხშირად ასოცირდება რესურსებთან, საქონელთან ან საკვებთან. სიტყვა შეუზღუდავ კავშირს უფრო ძლიერი კავშირი აქვს ხელშესახები და აწმყო. სიტყვა მიუთითებს უხვად, მაგალითად, შეუზღუდავი ფურშეტით ან შეუზღუდავი შევსებით. ეს ასევე შეიძლება იყოს უარყოფითი, ვიდრე პოზიტიური, რადგან სამყარო არ აქვს შეუზღუდავი რესურსები.