რა განსხვავებაა კორპორატიულ კომუნიკაციასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობას შორის?


პასუხი 1:

კორპორატიული კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა ორი ძალიან მჭიდრო კავშირშია განყოფილება თითქმის იგივე სამიზნე ჯგუფთან და იგივე შეტყობინებები. ორივე ერთმანეთზეა დამოკიდებული, რომ ორგანიზაცია პოზიციონირდეს მისი დაინტერესებული მხარეების, მომხმარებლებისა და მომხმარებლების თვალწინ.

კორპორატიული კომუნიკაცია, უპირველეს ყოვლისა, ეხება წერილობით და ზოგჯერ სიტყვიერ კომუნიკაციას, რომელიც უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე იყოს თანამედროვე კომპანიის ხედვაზე, მისიასა და სტრატეგიულ მიზნებზე. იგი მოიცავს როგორც შიდა, ასევე გარე კომუნიკაციას, იმისდა მიხედვით, თუ ვინ რა უნდა იცოდეს რა.

კორპორატიული კომუნიკაცია სხვადასხვა პლატფორმას იყენებს კომპანიის დაინტერესებული მხარეების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის განახლების მიზნით. ვებგვერდი, ბროშურები, გაზეთები, დაინტერესებული მხარის წერილები / შეტყობინებები, წლიური ანგარიშები და ჟურნალები არის საგარეო მედია კორპორატიული კომუნიკაციისთვის, ხოლო ელ.ფოსტა, განცხადებები, შეხვედრის ოქმი და ინტრანეტა წარმოადგენს შიდა საკომუნიკაციო პლატფორმას.

ყველა ზემოაღნიშნული პლატფორმა გამოიყენება ორგანიზაციის მიმდინარე და სამომავლო გეგმების შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გასავრცელებლად. კარგი ორგანიზაციები კორპორატიულ კომუნიკაციას ძალიან სერიოზულად აღიქვამენ, რადგან მათ იციან, რომ ვალდებულნი არიან თავიანთი გეგმები გაუზიარონ დაინტერესებულ მხარეებს / აქციონერებს.

აქ ჩნდება საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი. როგორც სახელწოდება მიგვითითებს, ეს დეპარტამენტი კონკრეტულად ეხება ინფორმაციას, რომელსაც მასიურად მიემართება ორგანიზაციის ბრენდის საზოგადოებრივი თვალთახედვის განლაგებისთვის.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური იყენებს კორპორატიული კომუნიკაციის მიერ შექმნილ გარე კომუნიკაციას კომპანიის პოზიტიური იმიჯის შესაქმნელად. იგი იყენებს მედიას, როგორიცაა პრესრელიზები, სოციალური მედია, საზოგადოებრივი აქტივობები, პრეზენტაციები და ა.შ., რომ საზოგადოების ინტერესი გამოიწვიოს კომპანიის მიერ გაწერილი პროდუქციის / მომსახურების მიმართ.

PR გუნდი ხშირად მჭიდროდ თანამშრომლობს კორპორატიული საკომუნიკაციო ჯგუფთან, რათა განისაზღვროს გარე სამიზნე ჯგუფები (მათ შორის მათი ცრემლიც) და მოამზადოს გარე საკომუნიკაციო შეტყობინებები და საგამომცემლო მასალები.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება ასევე მუშაობს მედია სააგენტოებთან და სარეკლამო სააგენტოებთან (თუმც კორპორატიული კომუნიკაციები და მარკეტინგი უპირველეს ყოვლისა პასუხისმგებელნი არიან სარეკლამო სააგენტოს დაქირავებაზე) ფართო მასების მიღწევასა და კომპანიის გზავნილის გასავრცელებლად.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ კორპორატიული კომუნიკაციები და საზოგადოებასთან ურთიერთობა ძალიან მჭიდროდ უნდა იმოქმედონ ერთმანეთთან და დროულად გაცვალონ ინფორმაცია, რომ წარმატებით იმუშაონ. ორ დეპარტამენტს შორის ნებისმიერი მარცხი შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი ზარალი. ამის ფონზე, ორგანიზაციების დიდმა ნაწილმა ორი დეპარტამენტი ერთი მენეჯერის ქვეშ მოიყვანა, რათა საქმიანობა შეუფერხებლად მიმდინარეობდეს.

ორივე გუნდი ერთად იჯდეს, რომ დაადგინონ თავიანთი სამიზნე ჯგუფები და შეთანხმდნენ კომუნიკაციისა და შინაარსის ტიპზე, ისე, რომ არ არსებობდეს შეუსაბამობები ან ბუნდოვანი სიახლეების შესახებ.


პასუხი 2:

კორპორატიული კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის ქვესაქანია.

ყოველ შემთხვევაში, ჩემი განმარტებით, საზოგადოებასთან ურთიერთობა არის სტრატეგია საკომუნიკაციო სამუშაოებისთვის, რომელიც ხორციელდება კომპანიის, პიროვნების, იდეის და ა.შ. ცნობიერების ამაღლების მიზნით. იგი მოიცავს უამრავ ტაქტიკას, როგორიცაა სიახლეების, მოვლენების, აქციების და სოციალური მედიის და ა.შ.

კორპორატიული კომუნიკაცია, კერძოდ, აქცენტს აკეთებს ბიზნესის განყოფილების იმიჯზე, ბრენდისა და რეპუტაციის მიზნებზე.

შეიძლება გქონდეთ კორპორატიული კომუნიკაციების განყოფილება ორგანიზაციაში, რომელიც მართავს ახალი ამბების მოვლენებს, მოხსენებებს, ვებ – შინაარსს და კონკრეტულ ბიზნეს ინიციატივების რეკლამებს. იფიქრეთ პროდუქციის გაშვების შესახებ, კვარტალური / ანაულარული საფონდო ანგარიშების, ახალი სერვისული შეთავაზებების, ახალი ამბების შერწყმის ან CEO- ს მიერ გამოსვლის შესახებ, როგორც კორპორატიული კომუნიკაციის მამოძრავებელთა მაგალითები.

უმეტეს შემთხვევაში, კორპორატიული კომუნიკაცია არის "გარეგანი" - ანუ დაინტერესებული მხარეები, როგორიცაა აქციონერები, ახალი ამბები, რეგულატორები და კონკურენტები - შედარებით "შიდა" კომუნიკაციასთან, რომელიც კონკრეტულად ეხმიანება თანამშრომლების საჭიროებებს.

PR სააგენტოებს შეიძლება ჰქონდეთ აგრეთვე სპეციალობა კორპორატიულ კომუნიკაციებში, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ისეთ საქმიანობებს, როგორიცაა სტრატეგია, მედიის მუშაობა და ღონისძიების წარმოება - კვლავ ორიენტირებული იქნება კორპორატიული კლიენტის კომუნიკაციის მიზნებზე.


პასუხი 3:

კორპორატიული კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის ქვესაქანია.

ყოველ შემთხვევაში, ჩემი განმარტებით, საზოგადოებასთან ურთიერთობა არის სტრატეგია საკომუნიკაციო სამუშაოებისთვის, რომელიც ხორციელდება კომპანიის, პიროვნების, იდეის და ა.შ. ცნობიერების ამაღლების მიზნით. იგი მოიცავს უამრავ ტაქტიკას, როგორიცაა სიახლეების, მოვლენების, აქციების და სოციალური მედიის და ა.შ.

კორპორატიული კომუნიკაცია, კერძოდ, აქცენტს აკეთებს ბიზნესის განყოფილების იმიჯზე, ბრენდისა და რეპუტაციის მიზნებზე.

შეიძლება გქონდეთ კორპორატიული კომუნიკაციების განყოფილება ორგანიზაციაში, რომელიც მართავს ახალი ამბების მოვლენებს, მოხსენებებს, ვებ – შინაარსს და კონკრეტულ ბიზნეს ინიციატივების რეკლამებს. იფიქრეთ პროდუქციის გაშვების შესახებ, კვარტალური / ანაულარული საფონდო ანგარიშების, ახალი სერვისული შეთავაზებების, ახალი ამბების შერწყმის ან CEO- ს მიერ გამოსვლის შესახებ, როგორც კორპორატიული კომუნიკაციის მამოძრავებელთა მაგალითები.

უმეტეს შემთხვევაში, კორპორატიული კომუნიკაცია არის "გარეგანი" - ანუ დაინტერესებული მხარეები, როგორიცაა აქციონერები, ახალი ამბები, რეგულატორები და კონკურენტები - შედარებით "შიდა" კომუნიკაციასთან, რომელიც კონკრეტულად ეხმიანება თანამშრომლების საჭიროებებს.

PR სააგენტოებს შეიძლება ჰქონდეთ აგრეთვე სპეციალობა კორპორატიულ კომუნიკაციებში, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ისეთ საქმიანობებს, როგორიცაა სტრატეგია, მედიის მუშაობა და ღონისძიების წარმოება - კვლავ ორიენტირებული იქნება კორპორატიული კლიენტის კომუნიკაციის მიზნებზე.


პასუხი 4:

კორპორატიული კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობის ქვესაქანია.

ყოველ შემთხვევაში, ჩემი განმარტებით, საზოგადოებასთან ურთიერთობა არის სტრატეგია საკომუნიკაციო სამუშაოებისთვის, რომელიც ხორციელდება კომპანიის, პიროვნების, იდეის და ა.შ. ცნობიერების ამაღლების მიზნით. იგი მოიცავს უამრავ ტაქტიკას, როგორიცაა სიახლეების, მოვლენების, აქციების და სოციალური მედიის და ა.შ.

კორპორატიული კომუნიკაცია, კერძოდ, აქცენტს აკეთებს ბიზნესის განყოფილების იმიჯზე, ბრენდისა და რეპუტაციის მიზნებზე.

შეიძლება გქონდეთ კორპორატიული კომუნიკაციების განყოფილება ორგანიზაციაში, რომელიც მართავს ახალი ამბების მოვლენებს, მოხსენებებს, ვებ – შინაარსს და კონკრეტულ ბიზნეს ინიციატივების რეკლამებს. იფიქრეთ პროდუქციის გაშვების შესახებ, კვარტალური / ანაულარული საფონდო ანგარიშების, ახალი სერვისული შეთავაზებების, ახალი ამბების შერწყმის ან CEO- ს მიერ გამოსვლის შესახებ, როგორც კორპორატიული კომუნიკაციის მამოძრავებელთა მაგალითები.

უმეტეს შემთხვევაში, კორპორატიული კომუნიკაცია არის "გარეგანი" - ანუ დაინტერესებული მხარეები, როგორიცაა აქციონერები, ახალი ამბები, რეგულატორები და კონკურენტები - შედარებით "შიდა" კომუნიკაციასთან, რომელიც კონკრეტულად ეხმიანება თანამშრომლების საჭიროებებს.

PR სააგენტოებს შეიძლება ჰქონდეთ აგრეთვე სპეციალობა კორპორატიულ კომუნიკაციებში, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ისეთ საქმიანობებს, როგორიცაა სტრატეგია, მედიის მუშაობა და ღონისძიების წარმოება - კვლავ ორიენტირებული იქნება კორპორატიული კლიენტის კომუნიკაციის მიზნებზე.