რა განსხვავებაა მოგებასა და ეფექტურობას შორის?


პასუხი 1:

გამომუშავება ზოგადად გამოიყენება გაზომვისას და გამოსავალს შორის სისტემაში კონკრეტული ერთეულის (შეიძლება იყოს ძაბვა, დენი, სიჩქარე, სიმძლავრე, ბრუნვა), ხოლო ეფექტურობა გულისხმობს სასარგებლო ენერგიას, რომელიც დაკავშირებულია ამ გამოსავლისთვის საჭირო მთლიანი შეყვანასთან. გენერირდება.

მაგალითი ელექტრონული სისტემის მაგალითზე

მოპოვება (სიმძლავრე) = გამომავალი ენერგია / შეყვანის ძალა

ეფექტურობა (სიმძლავრე) = გამომავალი ძალა (საჭირო ან სასურველი ან სასარგებლო) / შეყვანის ძალა