რა განსხვავებაა ნაგვის შეგროვებასა და ფინალიზატორს შორის?


პასუხი 1:

ნაგვის შეგროვება არის მეხსიერების მართვის სისტემა, რომელიც პროგრამისტებს უშლის ხელს ხელიდან გამოუშვან მეხსიერება გამოუყენებელი ობიექტებიდან.

Finalizeror არის სპეციალური მეთოდი დასრულების, ზოგადად, გაწმენდის ფორმა. ობიექტის განადგურებამდე ფინალიზატორი გადის ობიექტის განადგურებამდე და ავსებს ინიციალიზატორს, რომელიც ასრულებს დავალების შემდეგ ობიექტის შექმნის დროს.