რა განსხვავებაა HRIS, HCM და HRMS შორის?


პასუხი 1:

ქვემოთ მოცემულია ცხრილი HRIS vs. HCM vs. HRMS აჩვენებს უმნიშვნელოვანეს ფუნქციურ განსხვავებებს სამი აკრონიმიდან და რომელი ფუნქციები უნდა იყოს დაკავშირებული თითოეულ მათგანთან.

HRIS (პერსონალის ინფორმაციული სისტემა)

HRIS პროგრამა გამოიყენება ხალხის, პოლიტიკის და პროცედურების მართვისთვის.

HCM (ადამიანური კაპიტალის მენეჯმენტი)

HCM პროგრამა მოიცავს HRIS– ის ყველა ელემენტს, მაგრამ ამატებს ტალანტის მენეჯმენტს და გლობალურ ფუნქციებს, როგორიცაა მრავალენოვანი, ვალუტის სპეციფიკური, ქვეყნის სპეციფიკური ფორმატირება და შესაძლოა ლოკალიზაცია.

HRMS (პერსონალის მართვის სისტემა)

HR მენეჯმენტის სისტემებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის პროვაიდერები, როგორც წესი, მოიცავს HRIS- ის ყველა ელემენტს და ბევრში შედის HCM- ის ფუნქციები. ვინაიდან HRMS ბიზნესი იმდენად ფართოა და მოიცავს თანამშრომლების ზომის და ფუნქციონალური მოთხოვნების ასეთ ფართო სპექტრს, HRMS ყველა პროვაიდერს არა აქვს პროგრესული ნიჭის მართვის კომპონენტი მათ შემოთავაზებაში.


პასუხი 2:

HRIS არის HR ინფორმაციული სისტემების აბრევიატურა, ხოლო HRMS დგას HR მენეჯმენტის სისტემა ან პროგრამული უზრუნველყოფა. უმაღლეს დონეზე, ამ ტერმინებს სინონიმი იყენებენ HR ფუნქციებში გამოყენებული ტექნოლოგიური სისტემების წარმოსადგენად.

HCM (Human Capital Management) გულისხმობს იმ საერთო მიდგომას, რომელსაც კომპანია იღებს მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივების მართვისთვის: მისი თანამშრომლები. HCM არის პერსონალური მიდგომა კომპანიის ადამიანური რესურსებიდან მაქსიმალური სარგებლობის მისაღწევად და ეხება როგორც სტრატეგიულ, ასევე ტექნოლოგიურ ელემენტებს, რომლებიც საჭიროა HR- სთან დაკავშირებული ფართო სპექტრისთვის. HCM აძლევს კომპანიებს HR- ს მონაცემების დასკვნის და ანალიზების შესაძლებლობას, რაც მათ ეხმარება უკეთეს სტრატეგიულ ორგანიზაციულ გადაწყვეტილებებში.


პასუხი 3:

HRIS არის HR ინფორმაციული სისტემების აბრევიატურა, ხოლო HRMS დგას HR მენეჯმენტის სისტემა ან პროგრამული უზრუნველყოფა. უმაღლეს დონეზე, ამ ტერმინებს სინონიმი იყენებენ HR ფუნქციებში გამოყენებული ტექნოლოგიური სისტემების წარმოსადგენად.

HCM (Human Capital Management) გულისხმობს იმ საერთო მიდგომას, რომელსაც კომპანია იღებს მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივების მართვისთვის: მისი თანამშრომლები. HCM არის პერსონალური მიდგომა კომპანიის ადამიანური რესურსებიდან მაქსიმალური სარგებლობის მისაღწევად და ეხება როგორც სტრატეგიულ, ასევე ტექნოლოგიურ ელემენტებს, რომლებიც საჭიროა HR- სთან დაკავშირებული ფართო სპექტრისთვის. HCM აძლევს კომპანიებს HR- ს მონაცემების დასკვნის და ანალიზების შესაძლებლობას, რაც მათ ეხმარება უკეთეს სტრატეგიულ ორგანიზაციულ გადაწყვეტილებებში.


პასუხი 4:

HRIS არის HR ინფორმაციული სისტემების აბრევიატურა, ხოლო HRMS დგას HR მენეჯმენტის სისტემა ან პროგრამული უზრუნველყოფა. უმაღლეს დონეზე, ამ ტერმინებს სინონიმი იყენებენ HR ფუნქციებში გამოყენებული ტექნოლოგიური სისტემების წარმოსადგენად.

HCM (Human Capital Management) გულისხმობს იმ საერთო მიდგომას, რომელსაც კომპანია იღებს მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივების მართვისთვის: მისი თანამშრომლები. HCM არის პერსონალური მიდგომა კომპანიის ადამიანური რესურსებიდან მაქსიმალური სარგებლობის მისაღწევად და ეხება როგორც სტრატეგიულ, ასევე ტექნოლოგიურ ელემენტებს, რომლებიც საჭიროა HR- სთან დაკავშირებული ფართო სპექტრისთვის. HCM აძლევს კომპანიებს HR- ს მონაცემების დასკვნის და ანალიზების შესაძლებლობას, რაც მათ ეხმარება უკეთეს სტრატეგიულ ორგანიზაციულ გადაწყვეტილებებში.