რა განსხვავებაა შესაძლებლობის ღირებულებასა და ხარჯების სარგებელის ანალიზს შორის?


პასუხი 1:

ხარჯებისა და სარგებელის ანალიზი და შესაძლებლობის ხარჯები სხვადასხვა კონცეფციაა. ხარჯებისა და სარგებლის ანალიზი შეიძლება დაეხმაროს კომპანიებს ან პირებს, როდესაც ისინი ახალ მიდგომას განიხილავენ.

შესაძლო გადაწყვეტილებაზე CBA- ს გატარებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ამ მიდგომის შედეგებისა და შედეგების ვიზუალიზაციას, და ხშირად ძალიან სასარგებლოა მცირე და საშუალო ზომის გადაწყვეტილებების მიღება, რაც უფრო დაუყოვნებელია. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ხარჯ-სარგებლის ანალიზის მაგალითი.