რა განსხვავებაა გაგებასა და რეალიზაციას შორის?


პასუხი 1:

გაგება ნიშნავს მოსმენით მოსაუბრე ან წიგნის მიზნის მნიშვნელობას.

რეალიზაცია ნიშნავს ფაქტის სრულად ინფორმირებას. მარტივი სიტყვებით, ეს ნიშნავს გარკვევით გარკვევას. საუბარია ფიზიკურ ემოციურ ტრანსფორმაციაზე.

მაგალითად:

თქვენ ნახავთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სკოლაში ძირითადი მეცნიერებების გაგება, როდესაც ინჟინერიას სწავლობთ.